Strategie

Het behalen van de doelstellingen van Hancock Real Estate wordt in de eerste plaats bepaald door de mogelijkheid tot het aankopen van voldoende horecapanden.

Hancock Real Estate volgt hierbij een driesporen beleid:

1. de aankoop van al of niet verhuurde horecapanden;
2. de aankoop van horecapanden inclusief exploitatie;
3. het herontwikkelen van kleinschalige binnenstedelijke gebieden tot horeca.

De aankoop van al of niet verhuurde horecapanden
Integriteit, betrouwbaarheid en de zekerheden die Hancock Real Estate de verkoper kan bieden, zijn unique selling points, maar zijn niet het enige. In de praktijk wordt uiteindelijk op prijs ingekocht. De bruto aanvangsrendementen evenals de looptijden van de huurcontracten zijn hierbij leidend.

De aankoop van horecapanden inclusief exploitatie
Ons moederbedrijf Meyer Beheer heeft ruimschoots ervaring in het exploiteren van horecagelegenheden. Deze ervaring is zij bereid in te zetten als het vastgoedobject aan al haar selectiecriteria voldoet.

De exploitatie wordt zonodig in eigen beheer voortgezet totdat een nieuwe exploitant is gevonden (bijvoorkeur gedurende slechts een zeer korte periode). Meyer Beheer of Hancock Real Estate verkoopt vervolgens de inventaris/goodwill aan de geselecteerde exploitant, die zonodig ook kan worden ondersteund.

Deze strategie is ingegeven door het feit dat er relatief weinig beleggingspanden op de markt komen en omdat veel panden worden verkocht op basis van pand en exploitatie.

Op grond van deze strategie bouwt Hancock Real Estate ook aan een database met ondernemers die op zoek zijn naar geschikte horecapanden.

Het (her)ontwikkelen van kleinschalige binnen- stedelijke gebieden tot horeca(concentratiegebieden)
In de gemeenten, waar deze mogelijkheid zich voordoet, wil Meyer Beheer en Hancock Real Estate met haar kennis en know how op het kruisvlak van (her)ontwikkeling en horeca kansen benutten.