Doelstellingen

Het binnen enkele jaren creëren van een kwalitatief hoogwaardige horecavastgoed portefeuille van een significante omvang, op basis van substantiële toegevoegde waarde voor haar huurders en een aantrekkelijk rendement voor Hancock Real Estate.

1. Kwalitatief hoogwaardig staat voor horecavastgoedobjecten in centra van dorpen en steden, groter dan 100 m2 of meer dan € 25.000,- huur, afdoende onderhoud en een bestemming in overstemming met het gebruik;
2. Significant van omvang staat voor 100 objecten. Deze objecten vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van circa € 60.000.000,-.
3. Substantiële toegevoegde waarde staat voor het feit dat Hancock Real Estate onderscheidend moet zijn door kennis, expertise, financiële investeringsruimte en slagkracht, niet alleen voor haar zelf maar ook voor haar huurders.