Profiel

De categorie horecavastgoed is eigenlijk alleen geschikt voor specialisten. Hancock Real Estate is zo’n specialist en belegt als zodanig in horecapanden.

De horecavastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een aantal specifieke risico’s:
1. Huurincasso en faillissementen;
2. Een verhoogd risico op (brand)verzekeringschade;
3. De verslechterde economische marktomstandigheden voor horecaondernemers;
4. De verminderde mogelijkheden van financieringen: banken en brouwerijen worden steeds kritischer bij het verstrekken van vreemd vermogen of borgstellingen;
5. Overheidsingrijpen: zoals geluidsmaatregelen, veiligheid, monumentenzorg, gebruikersvergunning;
6. De demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing;
7. De toegenomen concurrentie binnen de horecamarkt en substitutie naar andere markten.

Horecavastgoed als belegging ligt met het oog op bovenstaande risico’s niet voor de hand. Hancock Real Estate weet deze risico’s echter goed te managen en te beheersen. Daarmee is zij in staat om een acceptabel en verantwoord rendementsniveau te behalen.