Hancock Real Estate staat voor professioneel beleggen in horecavastgoed

Deze website is speciaal bestemd voor eigenaren van horecapanden, al of niet met horeca exploitatie, die zouden willen verkopen en op zoek zijn naar een betrouwbare partij die transparant, daadkrachtig en draagkrachtig is.

Ook ondernemers die voornemens zijn om een horecabedrijf over te nemen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deze website te raadplegen. Zij zouden samen met Hancock Real Estate als huisvestingspartner kunnen optrekken.